Heemkundige zieleroerselen - Heemkunde Werkgroep Reusel

Koptekst
Ga naar de inhoud
NIEUWS

informatie/ mededelingen
Tot nader order zijn er geen inloopochtenden op dinsdag in de heemkamer; wij volgen hierin de adviezen van het RIVM.

Wist u dat een aantal HWR leden onder leiding van Gerrit, bezig is met de restyling van de heemkamer? Neem eens een kijkje en laat hen weten wat u ervan vindt, dat wordt gewaardeerd.

Door de 1½ meter afstand maakt de Hoeskamer voorlopig op dinsdagochtend van 09.00 – 12.00 uur gebruik van onze gezamenlijke ruimte naast de bibliotheek. Het zal iets drukker zijn maar we zullen ons opstellen als "goede buren".

Dringend verzoek: leden die gebruik maken van de "uitleenservice" van onze bibliotheek worden vriendelijk verzocht de te lenen boeken of tijdschriften te noteren in het daarvoor gebruikte schrift, zowel bij uitlenen als terugbrengen.

BESTUUR
Het lijkt erop dat we niet op korte termijn van de Corona pandemie af zijn want het virus steekt de kop weer op. We zullen onze HWR activiteiten dus steeds kritisch moeten bekijken en zo nodig aanpassen of verplaatsen.
De geplande bijeenkomsten gaan vooralsnog door waarbij de vereiste afstand gerespecteerd dient te worden. Indien de ALV onverhoopt niet kan doorgaan wordt dit tijdig bekendgemaakt.
ARCHEOLOGIE
De nationale archeologiedagen die gepland stonden van vrijdag 9 t/m zondag 11 oktober zijn, in verband met de Covid-19 pandemie, verplaatst naar juni 2021.
Dus archeologen: voorlopig niet onderduiken !!
GENEALOGIE
Het Regionaal Archief Tilburg is bezig om de toegangen van hun website beter vindbaar en doorzoekbaar te maken en vraagt daarbij hulp.
Ben je regelmatig bezoeker van deze site en wil je je ervaringen delen stuur dan een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl

Wij ontvingen de nieuwsbrief van het museum van John Meulenbroeks "De Bewogen Jaren 1939-1950" en willen u graag hierop attent maken.
Neem eens een kijkje, het museum heeft ook een gedaanteverandering ondergaan www.museumdebewogenjaren.nl

Jubileum
Volgend jaar bestaat de HWR 50 jaar en daaraan willen we aandacht schenken. Met een groep vrijwilligers is op 14 juli j.l. een brainstormsessie geweest waar een groot aantal ideeën de revue gepasseerd is en waaruit keuzes gemaakt zullen worden. Bent u creatief of hebt u ook een goed idee voor het jubileum meldt u zich dan aan bij Gerrit voor een nog mooier resultaat.

agenda

13 augustus 10.00 uur Werkgroep Genealogie
20 augustus 09.30 uur Redactie Schééper
7 september 14.00 uur Bestuur
9 september 14.00 uur Werkgroep Heemkamer
10 september 10.00 uur Werkgroep Genealogie
22 september 19.30 uur Algemene Ledenvergadering
5 oktober 14.00 uur Bestuur
8 oktober 10.00 uur Werkgroep Genealogie
20 oktober 19.30 uur Ledenvergadering
2 november 14.00 uur Bestuur
12 november 10.00 uur Werkgroep Genealogie
17 november 19.30 uur Ledenvergadering
7 december 14.00 uur Bestuur
10 december 10.00 uur Werkgroep Genealogie

Coronatijd

Heemkunde Werkgroep Reusel
Gepubliceerd door Jos in HWR · 18 juni 2020
We hebben er allemaal mee te maken gehad. Dat stomme virus. We hebben helaas van veel mensen afscheid moeten nemen. We zijn veel binnen moeten blijven. En we hebben bekenden al lang niet meer gezien of gevoeld. Maar zo langzaam aan ontwaken we weer. Maar diegenen die we verloren hebben zien we niet meer. Triest. Zeker als het afscheid maar in beperkte kring plaats kon vinden. Maar na deze regen komt er toch ook weer zonneschijn. We mogen er weer langzaam op uit. Ik heb dikwijls in deze tijd horen zeggen: En, zouden de mensen er iets van geleerd hebben. Daarvoor moet je wel de goede zaken van deze akelige tijd kunnen zien. En die waren er ook. Het verkeer werd een stuk minder, de luchtverontreiniging nam af, je zag meer gezinnen samen fietsen, de mensen werden een stuk rustiger, er was meer ruimte voor gezelligheid, er werden weer gezelschapsspelen gespeeld, je had meer aandacht voor de ander die alleen was of zich alleen voelde. Maar het allerbelangrijkste vond ik toch wel dat heel veel medeburgers eens na gingen denken. Moest het allemaal wel zo zoals het was? Was het voor de coronatijd echt wel zo goed zoals we allemaal dachten? Waren we niet een heel stuk door- of dolgedraaid? Ik heb veel over vroeger nagedacht in deze coronatijd.  Aan de tijd dat we elkaar nog moesten helpen als buurt onder elkaar, toen we nog heel veel plaatsen op de fiets bezochten, toen we vooral thuis de gezelligheid zochten, toen we samen speelden op het grasveldje, toen we meer tijd hadden voor elkaar, toen we niet alles hoefden te hebben omdat we niet wisten dat de ander ietsje meer had.  Als we van die tijd een stukje terug kunnen voelen en nu in praktijk gaan brengen, dan heeft die coronatijd toch nog iets positiefs gebracht. Ik hoop dat dat echt gaat gebeuren.Geen commentaren

© 2020 Heemkunde Werkgroep Reusel
Elke dinsdagmorgen 10-12 uur, zijn bezoekers van harte welkom
bij de HWR, locatie Gemeentehuis. De (gratis) koffie staat klaar!
Terug naar de inhoud