Wat is de HWR - Heemkunde Werkgroep Reusel

Koptekst
Ga naar de inhoud
Menuknop
De Heemkunde Werkgroep Reusel
De Heemkunde Werkgroep Reusel (HWR), opgericht op 16 maart 1971, heeft als doelstellingen:
1. Het bevorderen van de belangstelling voor de kennis van eigen omgeving, volk, gebruiken en heemkundig waardevolle overblijfselen.
2. Het behartigen van heemkundige belangen in de meest ruime zin van het woord.

Het werkgebied van de HWR is in hoofdzaak de plaats Reusel, maar er wordt samengewerkt met o.a. de bevriende heemkundekringen van de Mierden, Bladel en Arendonk.
Ook is de HWR aangesloten bij het Brabants Heem, het overkoepelend orgaan van de Brabantse heemkundekringen. De HWR heeft een dertigtal leden waarvan momenteel 5 personen het bestuur vormen. Verder geeft de HWR het kwartaalblad De Schééper uit met bijna 1000 betalende abonnees.
Neem contact met ons op voor vragen over heemkundige onderwerpen of de Heemkunde Werkgroep Reusel.
-schriftelijk : Heemkunde Werkgroep Reusel, Lokbossen 27; 5541 TJ Reusel
-e-mail : heemkundereusel@upcmail.nl
Een terugblik op 45 jaar HWR
De HWR heeft het volgende gerealiseerd.
Er zijn 21 boeken uitgegeven onder de verzameltitel "Bijdragen tot de kennis van het Reusels Heem", beginnende met het boekje 'Reusel ligt midden in 't vèèreke'. Bovendien is er ook nog een CD en een DVD uitgebracht.
De Schééper is inmiddels de dertigste jaargang ingegaan. Er werd gestart met 300 abonnees, Maar een explosieve groei bracht het aantal abonnees op ruim duizend. De Schééper wordt zelfs verspreid naar oud Reuselnaren tot ver over onze landsgrenzen.
De HWR heeft ongeveer 30 tentoonstellingen over een breed terrein van heemkundige onderwerpen ingericht. Een kleine selectie: Volksvermaak, Plant en Mens, De Tweede Wereldoorlog, Grondbewerkingswerktuigen, Het Reusels dialect, enz.
De HWR heeft een Reusels genealogisch computerbestand. Vele honderden uren zijn al besteed aan het opnemen van de burgerlijke stand, het bevolkingsregister en het rechterlijk en notarieel archief. Het plan is, hieraan ons uitgebreid fotobestand en de studies van de Reuselse toponiemen en verpondingsboeken te koppelen. Al diverse Reuselnaren hebben inmiddels door dit bestand inzicht gekregen in hun familiegeschiedenis. Ook een uitgebreid onderzoek naar toponiemen, is na jaren van stilstand weer nieuw leven ingeblazen.
De HWR is in het bezit van een uitgebreide heemkundige bibliotheek en heemkundige periodieken. In samenwerking met het Instituut voor Pre- en Protohistorische Archeologie en vrijwilligers is een gedeelte van het zogenaamde archeologisch archief van het Reuselse centrum blootgelegd en in kaart gebracht. Met dit initiatief heeft de HWR voorkomen dat dit cultureel erfgoed zonder nader onderzoek en schriftelijke vastlegging vernietigd wordt. Dit werk is nog niet af; na de werkzaamheden in het veld dienen de resultaten beschreven en gepubliceerd te worden. Vermeld mag worden dat de voormalige gemeente Reusel het project financieel goed heeft ondersteund.

Terug naar de inhoud