Taken en keuzes - Heemkunde Werkgroep Reusel

Koptekst
Ga naar de inhoud
Menuknop
 
Materiële Volkskunde – Algemeen
 
De Materiële Volkskunde binnen de HWR omvat de volgende deeltaken:
1. Het verzamelen van een collectie voorwerpen uit de toenmalige Reuselse en in bredere zin de
Kempische plattelandssamenleving, zoals:
- agrarische werktuigen en gereedschappen (ploegen, eggen, zeisen e.d.).
- ambachtelijke gereedschappen (van de dakdekker, sigarenmaker e.d.).
- volkskundige voorwerpen (kinderspeelgoed, devotionalia)
2. Het verwerven van kennis en informatie (d.m.v. vragenlijsten en literatuuronderzoek) omtrent
de verzamelde voorwerpen.
3. Het aan de hand van voorbeelden of beschrijvingen nabouwen (soms in Miniatuurmodellen) van
gebouwen of voorwerpen, waar niet meer aan te komen is.
4. Het restaureren en conserveren van de voorwerpen.
5. Het systematiseren en beheren van de voorwerpen.
6. Het verzorgen van publicaties over materiële volkskunde.
7. Het verzorgen van tentoonstellingen over materiële volkskunde.

Al vanaf het begin van haar bestaan heeft de HWR zich toegelegd op collectievorming ten behoeve van de Materiele Volkskunde.
Een probleem hierbij is om vast te stellen wat men wil verzamelen.
De HWR heeft gekozen voor een combinatie van een collectie "in de breedte" en een collectie "in de diepte".
In het eerste geval bedoelen we dat we een beperkt aantal voorwerpen verzamelen van relatief veel onderwerpen. Dit om een globale doorsnede en een goede indruk van onze heemcultuur te verkrijgen.
In het tweede geval wordt gestreefd naar een volledigheid in detail van één onderdeel met alle daarop betrekking hebbende varianten. Dit is een specialisatie, waarin we ons kunnen onderscheiden en welke wetenschappelijk (heemkundig) meer zinvol is.
Terug naar de inhoud