Waarin de HWR sterk is - Heemkunde Werkgroep Reusel

Koptekst
Ga naar de inhoud
Menuknop
De Schééper
    
De Heemkunde Werkgroep Reusel brengt elke 3 maanden een heemkundige periodiek uit onder de naam,"De Schééper". Het is een periodiek met meer dan 1000 betalende abonnees. Het blad wordt vooral verspreid in Reusel en omgeving. Maar ook oud Reuselnaren die zijn geëmigreerd lezen dit blad graag. Het bestaat uit 32 bladzijden en wordt o.a. ook verstuurd naar Canada, Australië en Brazilië.   
Het hoofdartikel van "De Schééper" is getiteld "….. een echte Reuselnaar of ...... een echte Reuselse" en bevat het levensverhaal van de hoofdpersoon, zijn ouders, broers en zusters en strekt zich in het algemeen uit over de gehele vorige eeuw. Dit artikel wordt momenteel geschreven door Thijs van der Zanden. Via de Links van De Scheeper kan het artikel van de gevraagde persoon getoond worden. Wel is het noodzakelijk het gratis te downloaden programma ACROBAT READER te installeren.
Heeft u dat nog niet gedaan ga dan voor de gratis installatie naar >>>

Vaste schrijvers van de werkgroep zoals Wim van Gompel, Jo Hendrikx, Martien Heesters, Jos Lavrijsen, Elly Lavrijsen, Ger Heesters, Koos van Gestel en Thijs van der Zanden, dragen hun steentje bij om het blad interessant en afwisselend te houden. De redactie wordt gevormd door Jaap Lustig, Jos de Laat, Wim van Gompel, Thijs van der Zanden en Jos Lavrijsen. Lay-out en zetwerk worden op professionele wijze uitgevoerd door Girt Butterbrod.
Abonnementsprijzen € 10,00 per jaar binnen Reusel, € 17,00 per jaar binnen Nederland,  € 21,50 binnen Europa en € 31,50 buiten Europa. U kunt zich abonneren bij:
Heemkunde Werkgroep Reusel
Groeneweg 1a
5541 AE Reusel
Tel. 0497-642315
Banknr. 1434 50 050
Terug naar de inhoud