HWR komt met algemene Reusel quiz - Heemkunde Werkgroep Reusel

Koptekst
Ga naar de inhoud

HWR komt met algemene Reusel quiz

ACTIVITEITEN
Heemkunde Werkgroep Reusel komt met algemene Reusel-quiz

KEN UW DORP EN ZIJN GESCHIEDENIS
Reusel – Vijf jaar achtereen kwam de Heemkunde Werkgroep Reusel met een dialectwedstrijd. Inwoners van Reusel werden uitgedaagd om de betekenis van Reuselse woorden en uitdrukkingen te achterhalen. Ook dit jaar komt de vereniging met een quiz. Die is echter anders van opzet. Het gaat dit keer om algemene vragen over de geschiedenis en de bevolking van Reusel. Via drie vragenrondes in D’n Uitkijk kunt u proberen de publieksprijs in de wacht te slepen. Deze wordt uitgereikt op de Heemkundeavond die op 9 maart in De Kei wordt gehouden. Dan gaan ook zes Reuselse verenigingen met elkaar de strijd aan om uit te maken wie van hen de beste Reusel-kenner is. Dit betreft supportersvereniging Aachter d’n Draod, de Liederentafel, Reusel City, Harmonie Concordia, Jong Nederland en ZLTO Veteranen.
Drie weken achtereen (op 9, 16 en 23 februari) worden in D’n Uitkijk 10 vragen gepubliceerd die betrekking hebben op Reusel, en dan in het bijzonder de geschiedenis, de bevolking, de gebouwen en de volksgebruiken. U wordt uitgenodigd deze vragen te beantwoorden en zo mee te dingen naar een van de drie publieksprijzen die op 9 maart tijdens de Heemkundeavond in De Kei worden uitgereikt. In tegenstelling tot voorgaande jaren hoeft u geen team te vormen. U kunt individueel meedoen. Natuurlijk is er niks op tegen als u uw wijze buurman of pientere tante inschakelt. Elke week vult u bij elke vraag in welk van de drie gegeven antwoorden volgens u het juiste is. U levert uw opgave in op een van de adressen die bij de prijsvraag vermeld staan. Een jury beoordeelt de inzendingen. De drie beste inzendingen worden beloond met een mooie prijs. Bij een gelijk aantal punten wordt er geloot. De vragen van de Reusel-quiz treft u ook aan op de website van de Heemkunde Werkgroep Reusel: www.heemkundereusel.com   
Reuselse dorpsfilm
De uitreiking van de publieksprijs en de Reusel-quiz van de plaatselijke verenigingen vinden plaats in cultureel centrum De Kei en maken deel uit van een Reuselse Aovond, waarin ook muzikale optredens te zien en te horen zijn, onder meer van slagwerker Paul van der Heijden en van de muziekgroep Taxi. Verder is er die avond de presentatie van een interessante dvd. Door de Enschedese zakenman Adolfs is in 1968 een film gemaakt over Reusel. Daarop zijn onder meer te zien de schoolkinderen van destijds, het gemeentebestuur, het boerenleven, de bejaardenbond en een heleboel mensen uit het verenigingsleven. De Heemkunde Werkgroep Reusel heeft deze film opnieuw uitgebracht, maar nu in een wat moderner jasje – als dvd.
Een beeldopname uit de film over Reusel in 1968 De dvd, die ongeveer veertig minuten duurt, kost 8,50 euro. Er is een mogelijkheid om het schijfje voor slechts 7,50 euro aan te schaffen. Men moet het dan zelf komen ophalen:
- op vrijdag 9 maart tijdens de Heemkundeavond in De Kei, of
- op zaterdag 10 maart tussen 10.00 en 16.00 uur in het gebouw van de Heemkunde Werkgroep Reusel, Groeneweg 1 (voormalige gemeentehuis) in Reusel.
Bij beide gelegenheden zijn ook allerlei boekpublicaties van de HWR verkrijgbaar.

Foto: een beeldopname uit de film over Reusel in 1968

REUSEL-QUIZ
Heemkunde Werkgroep Reusel
Reusel - In cultureel centrum De Kei wordt op vrijdag 9 maart 2007 een dvd gepresenteerd over Reusel in het jaar 1968. De dvd is een omzetting van een 8 mm film die destijds gemaakt is door de Enschedese zakenman J. Adolfs. De Heemkunde Werkgroep Reusel brengt het beeldmateriaal opnieuw uit tijdens een ‘Reuselse Aovend’ met allerlei muzikale optredens.
Ook wordt dan een ‘Reusel-quiz’ gehouden waarin zes plaatselijke verenigingen met elkaar de strijd aanbinden over Reuselse onderwerpen. Verder wordt die avond bekendgemaakt wie de drie winnaars zijn van de publieksprijs van deze quiz. Misschien hoort u daar wel bij. Drie weken achtereen staan de vragen die bij deze prijsvraag horen afgedrukt in D’n Uitkijk. Wat let u om mee te doen?
In tegenstelling tot de dialectwedstrijd die de Heemkunde Werkgroep Reusel in eerdere jaren hield, hoeft u voor de Reusel-quiz geen team te vormen. U kunt individueel meedoen. Uiteraard is er niks op tegen als u andere wijsneuzen inschakelt.
Op vrijdag 9, 16 en 23 februari verschijnen telkens tien (multiple choice) vragen in D’n Uitkijk. U levert uw oplossingen in bij:
    • het gebouw van de Heemkunde Werkgroep Reusel (voormalige gemeentehuis) aan de
      Groeneweg 1 in Reusel.  
    • Wim van Gompel, Molenstraat 28 in Reusel
    • Wim Lavrijsen, Horstveld 19 in Reusel
Denk eraan dat u ook uw naam, adres en telefoonnummer vermeldt. Oplossingen moeten uiterlijk op maandag 26 februari om 18.00 uur zijn ingeleverd. De vragen treft u ook aan op de website van de Heemkunde Werkgroep Reusel: www.heemkundereusel.com  
Verkrijgbaarheid DVD
De dvd over Reusel in 1968, die ongeveer veertig minuten duurt, is vanaf 9 maart verkrijgbaar. Hij kost 8,50 euro. Er is een mogelijkheid om het schijfje voor slechts 7,50 euro aan te schaffen. Men moet het dan zelf komen ophalen  
- op vrijdag 9 maart tijdens de Heemkundeavond in De Kei, of
- op zaterdag 10 maart tussen 10.00 en 16.00 uur in het gebouw van de Heemkunde Werkgroep Reusel aan de Groeneweg 1 (voormalige gemeentehuis) in Reusel.
Bij beide gelegenheden zijn ook allerlei boekpublicaties van de HWR verkrijgbaar.

DE VRAGEN
Reeks 1  
9 februari 2006

1. Hoeveel gesneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog staan er op het gedenkteken in de
parochiekerk in Reusel?
a. 15        b. 16   c. 17

2. Hoeveel grenspalen staan er in Reusel?

a. 7

b. 25

c. 143. Wat is de oplossing van het volgende raadsel?

Retteketet liep over d’n ekker
Hoe harder dè ik riep
Hoe harder dè Retteketetter liep.

a. konijn    b. haas    c. hond

4. Bij het kaartspel rikken betekent avvendans:
a. 7 slagen halen      b. 8 slagen halen      c. 9 slagen halen

5. Wanneer werd het liedje gezongen waarin de volgende regel voorkomt:
Snij ’n stuk van ’t vèèreke z’n gat
a. Vastenavond        b. Kerstmis                c. Driekoningen

6. De Gloeiige, een verhaal over het spook van Reusel werd geschreven door
a. Jaon Jansen         b. Peter v. d. Borne   c. Sjef Imants

7. Maak het volgende versje af:
Ik weet ’n veugeltje houwen
Achter Mieke Souwen
’t Is geen wit
’t Is geen zwart
……………………………

8. Wat is dit voor een werktuig?

a. apparaat om schoenen te verzolen

b. bankschroef van een klokkenmaker

c. lintzaagmachine

9. Het beeld van de witheer in de Lensheuvel is gemaakt door:a. Tony van de Vorst

b. Frans Roymans

c. Pater Norbertus


                                                      
10. Toen deze foto gemaakt werd stond het kerkkoor onder leiding van:


a. Kees Wouters

b. C. Gijsbers (Kiske Schrijn)

c. Kapelaan Verhoeven

REUSEL-QUIZ
Heemkunde Werkgroep Reusel
Reusel - In cultureel centrum De Kei wordt op vrijdag 9 maart 2007 een dvd gepresenteerd over Reusel in het jaar 1968. De dvd is een omzetting van een 8 mm film die destijds gemaakt is door de Enschedese zakenman J. Adolfs. De Heemkunde Werkgroep Reusel brengt het beeldmateriaal opnieuw uit tijdens een ‘Reuselse Aovend’ met allerlei muzikale optredens. Ook wordt dan een ‘Reusel-quiz’ gehouden waarin zes plaatselijke verenigingen met elkaar de strijd aanbinden over Reuselse onderwerpen. Verder wordt die avond bekendgemaakt wie de drie winnaars zijn van de publieksprijs van deze quiz. Misschien hoort u daar wel bij. Drie weken achtereen staan de vragen die bij deze prijsvraag horen afgedrukt in D’n Uitkijk. Wat let u om mee te doen?
In tegenstelling tot de dialectwedstrijd die de Heemkunde Werkgroep Reusel in eerdere jaren hield, hoeft u voor de Reusel-quiz geen team te vormen. U kunt individueel meedoen. Uiteraard is er niks op tegen als u andere wijsneuzen inschakelt.
Op vrijdag 9, 16 en 23 februari verschijnen telkens tien (multiple choice) vragen in D’n Uitkijk. U levert uw oplossingen in bij:
   • het gebouw van de Heemkunde Werkgroep Reusel (voormalige gemeentehuis) aan de Groeneweg 1 in Reusel.  
   • Wim van Gompel, Molenstraat 28 in Reusel
   • Wim Lavrijsen, Horstveld 19 in Reusel
Denk eraan dat u ook uw naam, adres en telefoonnummer vermeldt. Oplossingen moeten uiterlijk op maandag 26 februari om 18.00 uur zijn ingeleverd. De vragen treft u ook aan op de website van de Heemkunde Werkgroep Reusel: www.heemkundereusel.com  
Verkrijgbaarheid DVD
De dvd over Reusel in 1968, die ongeveer veertig minuten duurt, is vanaf 9 maart verkrijgbaar. Hij kost 8,50 euro. Er is een mogelijkheid om het schijfje voor slechts 7,50 euro aan het schaffen. Men moet het dan zelf komen ophalen  
- op vrijdag 9 maart tijdens de Heemkundeavond in De Kei, of
- op zaterdag 10 maart tussen 10.00 en 16.00 uur in het gebouw van de Heemkunde Werkgroep Reusel aan de Groeneweg 1 (voormalige gemeentehuis) in Reusel.
Bij beide gelegenheden zijn ook allerlei boekpublicaties van de HWR verkrijgbaar.

DE VRAGEN
Reeks 2
16 februari 2006

1. Het gebouw op bijgaande foto is:

In de wei
Lag een ei
Van papier
Tierelierelier.
a. fratersklooster

b. zustersklooster

c. pastorie

2. Bij welk kinderspel hoort de volgende tekst:

3. Wat gebeurt er bij het afgebeelde kinderspelletje?

a. de middelste lucifer schiet weg
b. de middelste lucifer blijft aan de rechter lucifer plakken
c. er ontstaat een kleine ontploffing.
a. biljartclub
b. vrouwenwandelclub
c. rijvereniging.4. De vereniging Jeanne d'Arc is een:

5. Paoren is een Reusels gebruik dat plaatsvond bij:
a. de Eerste H. Communie
b. de Plechtige Communie
c. de Doop.

6. De voornaam Naan komt van:
a. Magdalena
b. Adriana
c. Catharina.

7. De volgende regels vormen een gedeelte van een gebed:
Jaag de duivel van mijn zij
Zet er een engelbewaarder bij

Wanneer wer dit gebed gebeden?
a. bij het opstaan
b. voor het eten
c. voor het slapen gaan.

8. Dit prehistorisch vuurstenen voorwerp werd aan de Heikant gevonden.
Wat is het precies?

a. een pijlpunt

b. een bijl

c. een darmkrabber
9. Dit werktuig is een:

a. groente of fruit inmaken
b. de bedden opmaken
c. de H. Mis bijwonen
a. zaaimachine

b. machine om graszoden te snijden

c. machine om voren te trekken.


10. Wat mocht een vrouw, die ongesteld was niet doen volgens het bijgeloof?REUSEL-QUIZ
Heemkunde Werkgroep Reusel
Reusel - In cultureel centrum De Kei wordt op vrijdag 9 maart 2007 een dvd gepresenteerd over Reusel in het jaar 1968. De dvd is een omzetting van een 8 mm film die destijds gemaakt is door de Enschedese zakenman J. Adolfs. De Heemkunde Werkgroep Reusel brengt het beeldmateriaal opnieuw uit tijdens een ‘Reuselse Aovend’ met allerlei muzikale optredens.
Ook wordt dan een ‘Reusel-quiz’ gehouden waarin zes plaatselijke verenigingen met elkaar de strijd aanbinden over Reuselse onderwerpen. Verder wordt die avond bekendgemaakt wie de drie winnaars zijn van de publieksprijs van deze quiz. Misschien hoort u daar wel bij. Drie weken achtereen staan de vragen die bij deze prijsvraag horen afgedrukt in D’n Uitkijk. Wat let u om mee te doen?
In tegenstelling tot de dialectwedstrijd die de Heemkunde Werkgroep Reusel in eerdere jaren hield, hoeft u voor de Reusel-quiz geen team te vormen. U kunt individueel meedoen. Uiteraard is er niks op tegen als u andere wijsneuzen inschakelt.
Op vrijdag 9, 16 en 23 februari verschijnen telkens tien (multiple choice) vragen in D’n Uitkijk. U levert uw oplossingen in bij:
  • het gebouw van de Heemkunde Werkgroep Reusel (voormalige gemeentehuis) aan de Groeneweg 1 in Reusel.  
  • Wim van Gompel, Molenstraat 28 in Reusel
  • Wim Lavrijsen, Horstveld 19 in Reusel
Denk eraan dat u ook uw naam, adres en telefoonnummer vermeldt. Oplossingen moeten uiterlijk op maandag 26 februari om 18.00 uur zijn ingeleverd. De vragen treft u ook aan op de website van de Heemkunde Werkgroep Reusel: www.heemkundereusel.com  
Verkrijgbaarheid DVD
De dvd over Reusel in 1968, die ongeveer veertig minuten duurt, is vanaf 9 maart verkrijgbaar. Hij kost 8,50 euro. Er is een mogelijkheid om het schijfje voor slechts 7,50 euro aan het schaffen. Men moet het dan zelf komen ophalen  
- op vrijdag 9 maart tijdens de Heemkundeavond in De Kei, of
- op zaterdag 10 maart tussen 10.00 en 16.00 uur in het gebouw van de Heemkunde Werkgroep Reusel aan de Groeneweg 1 (voormalige gemeentehuis) in Reusel.
Bij beide gelegenheden zijn ook allerlei boekpublicaties van de HWR verkrijgbaar.

DE VRAGEN
Reeks 3
23 februari 2006

1. Hoeveel Britse soldaten zijn er in Reusel begraven?

a. 4                 


Karel 1 stiet zijn teen
Karel 2 liep over de golven van de Zuiderzee
Karel 3 stiet zijn linkerknie
a. kaatsen
b. wippen
c. vlagveroveren
a. schietwerktuig
a. duivenmelkers
b. sigarenmakers
c. boeren
a. Franciscus
b. Leonardus
c. Johannes
a. familie van Gompel
a. Kruisstraat
a. Inge
b. Ingrid
c. Ingeborg
b. 13  
c. 7
2. Bij welk kinderspel hoort de volgende tekst:

3. Dit kinderspeeltje is een:

b. muziekinstrument

c. doosje om meikevers te bewaren.


4. De bijnaam Prut, Klak, Bol moet je vooral in verband brengen met:

5. Deze ploeg van de firma Imants werd gebruikt om:
a. voren te trekken

b. stoppels te ploegen

c. aardappels te rooien


6. De voornaam Sooi komt van:

7. De volgende regels vormen een gedeelte van een lied.
Bij welke sport hoort dit lied?
dan weerklinkt het door het dorp / wat triomfzang wordt / op naar de derde klas / wordt bij het
einde van de strijd / 't puntental geteld / waarmee Reusel hoger steeds / naar de titel snelt
a. korfbal
b. voetbal
c. biljarten
8. Welke familie zie je op bijgaande foto?

b. familie Janssen

c. familie Bel

9. Waar stond deze kiosk destijds?

b. Lensheuvel

c. Schoolstraat

10. Hoe heet de huidige burgemeester met haar voornaam?
Finale van de Reusel-Quiz

Reusel - Wie uit het Reuselse publiek heeft er de meeste kennis van de geschiedenis en de bevolking van Reusel? Die vraag wordt op vrijdag 9 maart beantwoord in cultureel centrum De Kei. In een ontspanningsprogramma, dat om 20.00 uur begint, reikt de Heemkunde Werkgroep Reusel de publieksprijs uit aan de drie beste inzendingen van de Reusel-Quiz, die in de voorbije weken in D'n Uitkijk heeft gestaan. Verder wordt die avond de Reusel-Quiz nog een keer live gehouden in een wedstrijd tussen zes Reuselse verenigingen: supportersvereniging Aachter D'n Draod, Liederentafel, Reusel City, Harmonie Concordia, Jong Nederland en ZLTO Veteranen. Samen krijgen ze 25 vragen voorgelegd, die betrekking hebben op volk en geschiedenis van Reusel. Tot slot wordt op deze avond een dvd gepresenteerd met filmopnamen over Reusel in 1968.
Drie weken achtereen werden in D'n Uitkijk 10 vragen gepubliceerd die betrekking hadden op Reusel en dan in het bijzonder de geschiedenis, de bevolking, de gebouwen en de volksgebruiken. Verscheidene Reuselnaren zijn de uitdaging aangegaan en hebben hun antwoorden ingeleverd. Die worden momenteel door een jury beoordeeld.
De drie beste deelnemers worden op 9 maart in De Kei beloond met een publieksprijs. Bij een gelijk aantal punten wordt er geloot. De vragen van de Reusel-quiz treft u ook aan op de website van de Heemkunde Werkgroep Reusel: www.heemkundereusel.com
Muziek en film
Op de heemkundeavond van 9 maart zijn ook diverse muzikale optredens te zien en te horen, onder meer van slagwerker Paul van der Heijden en van de muziekgroep Taksie.
Verder is er die avond de presentatie van een interessante dvd. Door de Enschedese zakenman Adolts is in 1968 een film gemaakt over Reusel. Daarop zijn onder meer te zien de schoolkinderen van destijds, het gemeentebestuur, het boerenleven, de bejaardenbond en een heleboel mensen uit het verenigingsleven. De Heemkunde Werkgroep Reusel heeft deze film opnieuw uitgebracht, maar nu in een wat moderner jasje - als dvd.
De dvd, die ongeveer veertig minuten duurt, kost 8,50 euro. Er is een mogelijkheid om het schijfje voor slechts 7,50 euro aan te schaffen. Men moet het dan zelf komen ophalen
- op vrijdag 9 maart tijdens de Heemkundeavond in De Kei, of
- op zaterdag 10 maart tussen 10.00 en 16.00 uur in het gebouw van de Heemkunde Werkgroep Reusel aan de Groeneweg 1 (voormalig gemeentehuis) in Reusel.
Bij beide gelegenheden zijn ook allerlei boekpublicaties van de HWR verkrijgbaar.
OPLOSSING REUSEL-QUIZ

Reeks 1

1          B
2          A
3          B
4          C
5          A
6          A
7          't Is n'n bonte kwikstart
8          C
9          B
10        C

Reeks 2

1          B
2          C
3          B
4          C
5          B
6          B
7          C
8          B
9          A
10        A

Reeks 3

1          C
2          A
3          B
4          A
5          C
6          A
7          B
8          C
9          A
10        B
© 2022 Heemkunde Werkgroep Reusel
Elke dinsdagmorgen 10-12 uur, zijn bezoekers van harte welkom
bij de HWR, locatie Gemeentehuis. De (gratis) koffie staat klaar!          
Terug naar de inhoud