HWR komt met algemene Reusel quiz - Heemkunde Werkgroep Reusel

Koptekst
Ga naar de inhoud
Menuknop
Heemkunde Werkgroep Reusel komt met algemene Reusel-quiz

KEN UW DORP EN ZIJN GESCHIEDENIS
Reusel – Vijf jaar achtereen kwam de Heemkunde Werkgroep Reusel met een
dialectwedstrijd. Inwoners van Reusel werden uitgedaagd om de betekenis van
Reuselse woorden en uitdrukkingen te achterhalen. Ook dit jaar komt de vereniging
met een quiz. Die is echter anders van opzet. Het gaat dit keer om algemene vragen
over de geschiedenis en de bevolking van Reusel. Via drie vragenrondes in D’n Uitkijk
kunt u proberen de publieksprijs in de wacht te slepen. Deze wordt uitgereikt op de
Heemkundeavond die op 9 maart in De Kei wordt gehouden. Dan gaan ook zes
Reuselse verenigingen met elkaar de strijd aan om uit te maken wie van hen de beste
Reusel-kenner is. Dit betreft supportersvereniging Aachter d’n Draod, de
Liederentafel, Reusel City, Harmonie Concordia, Jong Nederland en ZLTO Veteranen.
Drie weken achtereen (op 9, 16 en 23 februari) worden in D’n Uitkijk 10 vragen gepubliceerd die
betrekking hebben op Reusel, en dan in het bijzonder de geschiedenis, de bevolking, de gebouwen en
de volksgebruiken. U wordt uitgenodigd deze vragen te beantwoorden en zo mee te dingen naar een
van de drie publieksprijzen die op 9 maart tijdens de Heemkundeavond in De Kei worden uitgereikt. In
tegenstelling tot voorgaande jaren hoeft u geen team te vormen. U kunt individueel meedoen.
Natuurlijk is er niks op tegen als u uw wijze buurman of pientere tante inschakelt.
Elke week vult u bij elke vraag in welk van de drie gegeven antwoorden volgens u het juiste is. U
levert uw opgave in op een van de adressen die bij de prijsvraag vermeld staan. Een jury beoordeelt
de inzendingen. De drie beste inzendingen worden beloond met een mooie prijs. Bij een gelijk aantal
punten wordt er geloot. De vragen van de Reusel-quiz treft u ook aan op de website van de
Heemkunde Werkgroep Reusel: www.heemkundereusel.com   
Reuselse dorpsfilm
De uitreiking van de publieksprijs en de Reusel-quiz van de plaatselijke verenigingen vinden plaats in
cultureel centrum De Kei en maken deel uit van een Reuselse Aovond, waarin ook muzikale
optredens te zien en te horen zijn, onder meer van slagwerker Paul van der Heijden en van de
muziekgroep Taxi.  
Verder is er die avond de presentatie van een interessante dvd. Door de Enschedese
zakenman Adolfs is in 1968 een film gemaakt over Reusel. Daarop zijn onder meer te zien
de schoolkinderen van destijds, het gemeentebestuur, het boerenleven, de bejaardenbond
en een heleboel mensen uit het verenigingsleven. De Heemkunde Werkgroep Reusel heeft
deze film opnieuw uitgebracht, maar nu in een wat moderner jasje – als dvd.
De dvd, die ongeveer veertig minuten duurt,
 kost 8,50 euro. Er is een mogelijkheid om het
 schijfje voor slechts 7,50 euro aan het
 schaffen. Men moet het dan zelf komen
 ophalen  
 - op vrijdag 9 maart tijdens de
 Heemkundeavond in De Kei, of
 - op zaterdag 10 maart tussen 10.00 en 16.00
 uur in het gebouw van de Heemkunde
 Werkgroep Reusel aan de Groeneweg 1
 (voormalige gemeentehuis) in Reusel.
 Bij beide gelegenheden zijn ook allerlei
 boekpublicaties van de HWR verkrijgbaar.
Een beeldopname uit de film over Reusel in 1968
 
- 1 -

REUSEL-QUIZ
Heemkunde Werkgroep Reusel
Reusel - In cultureel centrum De Kei wordt op vrijdag 9 maart 2007 een dvd gepresenteerd
over Reusel in het jaar 1968. De dvd is een omzetting van een 8 mm film die destijds gemaakt
is door de Enschedese zakenman J. Adolfs. De Heemkunde Werkgroep Reusel brengt het
beeldmateriaal opnieuw uit tijdens een ‘Reuselse Aovend’ met allerlei muzikale optredens.
Ook wordt dan een ‘Reusel-quiz’ gehouden waarin zes plaatselijke verenigingen met elkaar de
strijd aanbinden over Reuselse onderwerpen. Verder wordt die avond bekendgemaakt wie de
drie winnaars zijn van de publieksprijs van deze quiz. Misschien hoort u daar wel bij. Drie
weken achtereen staan de vragen die bij deze prijsvraag horen afgedrukt in D’n Uitkijk. Wat let
u om mee te doen?
In tegenstelling tot de dialectwedstrijd die de Heemkunde Werkgroep Reusel in eerdere jaren hield,
hoeft u voor de Reusel-quiz geen team te vormen. U kunt individueel meedoen. Uiteraard is er niks
op tegen als u andere wijsneuzen inschakelt.
Op vrijdag 9, 16 en 23 februari verschijnen telkens tien (multiple choice) vragen in D’n Uitkijk. U levert
uw oplossingen in bij:
    • het gebouw van de Heemkunde Werkgroep Reusel (voormalige gemeentehuis) aan de
      Groeneweg 1 in Reusel.  
    • Wim van Gompel, Molenstraat 28 in Reusel
    • Wim Lavrijsen, Horstveld 19 in Reusel
Denk eraan dat u ook uw naam, adres en telefoonnummer vermeldt. Oplossingen moeten uiterlijk op
maandag 26 februari om 18.00 uur zijn ingeleverd. De vragen treft u ook aan op de website van de
Heemkunde Werkgroep Reusel: www.heemkundereusel.com  
VERKRIJGBAARHEID DVD
De dvd over Reusel in 1968, die ongeveer veertig minuten duurt, is vanaf 9 maart verkrijgbaar. Hij
kost 8,50 euro. Er is een mogelijkheid om het schijfje voor slechts 7,50 euro aan het schaffen. Men
moet het dan zelf komen ophalen  
- op vrijdag 9 maart tijdens de Heemkundeavond in De Kei, of
- op zaterdag 10 maart tussen 10.00 en 16.00 uur in het gebouw van de Heemkunde Werkgroep
Reusel aan de Groeneweg 1 (voormalige gemeentehuis) in Reusel.
Bij beide gelegenheden zijn ook allerlei boekpublicaties van de HWR verkrijgbaar.

DE VRAGEN
Reeks 1  
9 februari 2006

1. Hoeveel gesneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog staan er op het gedenkteken in de
parochiekerk in Reusel?
a. 15        b. 16 c. 17

2. Hoeveel grenspalen staan er in Reusel?

a. 7

b. 25

c. 143. Wat is de oplossing van het volgende raadsel?

Retteketet liep over d’n ekker
Hoe harder dè ik riep
Hoe harder dè Retteketetter liep.

a. konijn    b. haas    c. hond

4. Bij het kaartspel rikken betekent avvendans:
a. 7 slagen halen      b. 8 slagen halen      c. 9 slagen halen

5. Wanneer werd het liedje gezongen waarin de volgende regel voorkomt:
Snij ’n stuk van ’t vèèreke z’n gat
a. Vastenavond        b. Kerstmis                c. Driekoningen

6. De Gloeiige, een verhaal over het spook van Reusel werd geschreven door
a. Jaon Jansen         b. Peter v. d. Borne   c. Sjef Imants

7. Maak het volgende versje af:
Ik weet ’n veugeltje houwen
Achter Mieke Souwen
’t Is geen wit
’t Is geen zwart
……………………………

8. Wat is dit voor een werktuig?

a. apparaat om schoenen te verzolen

b. bankschroef van een klokkenmaker

c. lintzaagmachine

9. Het beeld van de witheer in de Lensheuvel is gemaakt door:a. Tony van de Vorst

b. Frans Roymans

c. Pater Norbertus


                                                      
10. Toen deze foto gemaakt werd stond het kerkkoor onder leiding van:


a. Kees Wouters

b. C. Gijsbers (Kiske Schrijn)

c. Kapelaan Verhoeven

REUSEL-QUIZ
Heemkunde Werkgroep Reusel
Reusel - In cultureel centrum De Kei wordt op vrijdag 9 maart 2007 een dvd gepresenteerd
over Reusel in het jaar 1968. De dvd is een omzetting van een 8 mm film die destijds gemaakt
is door de Enschedese zakenman J. Adolfs. De Heemkunde Werkgroep Reusel brengt het
beeldmateriaal opnieuw uit tijdens een ‘Reuselse Aovend’ met allerlei muzikale optredens.
Ook wordt dan een ‘Reusel-quiz’ gehouden waarin zes plaatselijke verenigingen met elkaar de
strijd aanbinden over Reuselse onderwerpen. Verder wordt die avond bekendgemaakt wie de
drie winnaars zijn van de publieksprijs van deze quiz. Misschien hoort u daar wel bij. Drie
weken achtereen staan de vragen die bij deze prijsvraag horen afgedrukt in D’n Uitkijk. Wat let
u om mee te doen?
In tegenstelling tot de dialectwedstrijd die de Heemkunde Werkgroep Reusel in eerdere jaren hield,
hoeft u voor de Reusel-quiz geen team te vormen. U kunt individueel meedoen. Uiteraard is er niks
op tegen als u andere wijsneuzen inschakelt.
Op vrijdag 9, 16 en 23 februari verschijnen telkens tien (multiple choice) vragen in D’n Uitkijk. U levert
uw oplossingen in bij:
   • het gebouw van de Heemkunde Werkgroep Reusel (voormalige gemeentehuis) aan de
     Groeneweg 1 in Reusel.  
   • Wim van Gompel, Molenstraat 28 in Reusel
   • Wim Lavrijsen, Horstveld 19 in Reusel
Denk eraan dat u ook uw naam, adres en telefoonnummer vermeldt. Oplossingen moeten uiterlijk op
maandag 26 februari om 18.00 uur zijn ingeleverd. De vragen treft u ook aan op de website van de
Heemkunde Werkgroep Reusel: www.heemkundereusel.com  
VERKRIJGBAARHEID DVD
De dvd over Reusel in 1968, die ongeveer veertig minuten duurt, is vanaf 9 maart verkrijgbaar. Hij
kost 8,50 euro. Er is een mogelijkheid om het schijfje voor slechts 7,50 euro aan het schaffen. Men
moet het dan zelf komen ophalen  
- op vrijdag 9 maart tijdens de Heemkundeavond in De Kei, of
- op zaterdag 10 maart tussen 10.00 en 16.00 uur in het gebouw van de Heemkunde Werkgroep
Reusel aan de Groeneweg 1 (voormalige gemeentehuis) in Reusel.
Bij beide gelegenheden zijn ook allerlei boekpublicaties van de HWR verkrijgbaar.

DE VRAGEN
Reeks 2
16 februari 2006

1. Het gebouw op bijgaande foto is:

a. fratersklooster

b. zustersklooster

c. pastorie
2. Bij welk kinderspel hoort de volgende tekst:
In de wei
Lag een ei
Van papier
Tierelierelier.

3. Wat gebeurt er bij het afgebeelde kinderspelletje?

a. de middelste lucifer schiet weg

b. de middelste lucifer blijft aan de rechter lucifer plakken

c. er ontstaat een kleine ontploffing.
4. De vereniging Jeanne d'Arc is een:
a. biljartclub
b. vrouwenwandelclub
c. rijvereniging.

5. Paoren is een Reusels gebruik dat plaatsvond bij:
a. de Eerste H. Communie
b. de Plechtige Communie
c. de Doop.

6. De voornaam Naan komt van:
a. Magdalena
b. Adriana
c. Catharina.

7. De volgende regels vormen een gedeelte van een gebed:
Jaag de duivel van mijn zij
Zet er een engelbewaarder bij

Wanneer wer dit gebed gebeden?
a. bij het opstaan
b. voor het eten
c. voor het slapen gaan.

8. Dit prehistorisch vuurstenen voorwerp werd aan de Heikant gevonden.
Wat is het precies?

a. een pijlpunt

b. een bijl

c. een darmkrabber
9. Dit werktuig is een:

a. zaaimachine

b. machine om graszoden te snijden

c. machine om voren te trekken.


10. Wat mocht een vrouw, die ongesteld was niet doen volgens het bijgeloof?
a. groente of fruit inmaken
b. de bedden opmaken
c. de H. Mis bijwonenREUSEL-QUIZ
Heemkunde Werkgroep Reusel
Reusel - In cultureel centrum De Kei wordt op vrijdag 9 maart 2007 een dvd gepresenteerd
over Reusel in het jaar 1968. De dvd is een omzetting van een 8 mm film die destijds gemaakt
is door de Enschedese zakenman J. Adolfs. De Heemkunde Werkgroep Reusel brengt het
beeldmateriaal opnieuw uit tijdens een ‘Reuselse Aovend’ met allerlei muzikale optredens.
Ook wordt dan een ‘Reusel-quiz’ gehouden waarin zes plaatselijke verenigingen met elkaar de
strijd aanbinden over Reuselse onderwerpen. Verder wordt die avond bekendgemaakt wie de
drie winnaars zijn van de publieksprijs van deze quiz. Misschien hoort u daar wel bij. Drie
weken achtereen staan de vragen die bij deze prijsvraag horen afgedrukt in D’n Uitkijk. Wat let
u om mee te doen?
In tegenstelling tot de dialectwedstrijd die de Heemkunde Werkgroep Reusel in eerdere jaren hield,
hoeft u voor de Reusel-quiz geen team te vormen. U kunt individueel meedoen. Uiteraard is er niks
op tegen als u andere wijsneuzen inschakelt.
Op vrijdag 9, 16 en 23 februari verschijnen telkens tien (multiple choice) vragen in D’n Uitkijk. U levert
uw oplossingen in bij:
  • het gebouw van de Heemkunde Werkgroep Reusel (voormalige gemeentehuis) aan de
    Groeneweg 1 in Reusel.  
  • Wim van Gompel, Molenstraat 28 in Reusel
  • Wim Lavrijsen, Horstveld 19 in Reusel
Denk eraan dat u ook uw naam, adres en telefoonnummer vermeldt. Oplossingen moeten uiterlijk op
maandag 26 februari om 18.00 uur zijn ingeleverd. De vragen treft u ook aan op de website van de
Heemkunde Werkgroep Reusel: www.heemkundereusel.com  
VERKRIJGBAARHEID DVD
De dvd over Reusel in 1968, die ongeveer veertig minuten duurt, is vanaf 9 maart verkrijgbaar. Hij
kost 8,50 euro. Er is een mogelijkheid om het schijfje voor slechts 7,50 euro aan het schaffen. Men
moet het dan zelf komen ophalen  
- op vrijdag 9 maart tijdens de Heemkundeavond in De Kei, of
- op zaterdag 10 maart tussen 10.00 en 16.00 uur in het gebouw van de Heemkunde Werkgroep
Reusel aan de Groeneweg 1 (voormalige gemeentehuis) in Reusel.
Bij beide gelegenheden zijn ook allerlei boekpublicaties van de HWR verkrijgbaar.

DE VRAGEN
Reeks 3
23 februari 2006

1. Hoeveel Britse soldaten zijn er in Reusel begraven?

a. 4                 

b. 13  

c. 7

2. Bij welk kinderspel hoort de volgende tekst:
Karel 1 stiet zijn teen
Karel 2 liep over de golven van de Zuiderzee
Karel 3 stiet zijn linkerknie

a. kaatsen
b. wippen
c. vlagveroveren

3. Dit kinderspeeltje is een:
a. schietwerktuig

b. muziekinstrument

c. doosje om meikevers te bewaren.


4. De bijnaam Prut, Klak, Bol moet je vooral in verband brengen met:
a. duivenmelkers
b. sigarenmakers
c. boeren

5. Deze ploeg van de firma Imants werd gebruikt om:

a. voren te trekken

b. stoppels te ploegen

c. aardappels te rooien


6. De voornaam Sooi komt van:
a. Franciscus
b. Leonardus
c. Johannes

7. De volgende regels vormen een gedeelte van een lied.
Bij welke sport hoort dit lied?
dan weerklinkt het door het dorp / wat triomfzang wordt / op naar de derde klas / wordt bij het
einde van de strijd / 't puntental geteld / waarmee Reusel hoger steeds / naar de titel snelt
a. korfbal
b. voetbal
c. biljarten

8. Welke familie zie je op bijgaande foto?
a. familie van Gompel

b. familie Janssen

c. familie Bel

9. Waar stond deze kiosk destijds?
a. Kruisstraat

b. Lensheuvel

c. Schoolstraat

10. Hoe heet de huidige burgemeester met haar voornaam?
a. Inge
b. Ingrid
c. Ingeborg
Aanbieding dvd over Reusel in 1968

Finale van de Reusel-Quiz

Reusel - Wie uit het Reuselse publiek heeft er de meeste kennis van de
geschiedenis en de bevolking van Reusel? Die vraag wordt op vrijdag 9 maart
beantwoord in cultureel centrum De Kei. In een ontspanningsprogramma, dat om
20.00 uur begint, reikt de Heemkunde Werkgroep Reusel de publieksprijs uit aan de
drie beste inzendingen van de Reusel-Quiz, die in de voorbije weken in D'n Uitkijk
heeft gestaan. Verder wordt die avond de Reusel-Quiz nog een keer live gehouden
in een wedstrijd tussen zes Reuselse verenigingen: supportersvereniging Aachter
D'n Draod, Liederentafel, Reusel City, Harmonie Concordia, Jong Nederland en
ZLTO Veteranen. Samen krijgen ze 25 vragen voorgelegd, die betrekking hebben
op volk en geschiedenis van Reusel. Tot slot wordt op deze avond een dvd
gepresenteerd met filmopnamen over Reusel in 1968.

Drie weken achtereen werden in D'n Uitkijk 10 vragen gepubliceerd die betrekking
hadden op Reusel en dan in het bijzonder de geschiedenis, de bevolking, de gebouwen
en de volksgebruiken. Verscheidene Reuselnaren zijn de uitdaging aangegaan en
hebben hun antwoorden ingeleverd. Die worden momenteel door een jury beoordeeld.
De drie beste deelnemers worden op 9 maart in De Kei beloond met een publieksprijs.
Bij een gelijk aantal punten wordt er geloot. De vragen van de Reusel-quiz treft u ook
aan op de website van de Heemkunde Werkgroep Reusel: www.heemkundereusel.com

Muziek en film
Op de heemkundeavond van 9 maart zijn ook diverse muzikale optredens te zien en te
horen, onder meer van slagwerker Paul van der Heijden en van de muziekgroep Taksie.
Verder is er die avond de presentatie van een interessante dvd. Door de Enschedese
zakenman Adolts is in 1968 een film gemaakt over Reusel. Daarop zijn onder meer te
zien de schoolkinderen van destijds, het gemeentebestuur, het boerenleven, de
bejaardenbond en een heleboel mensen uit het verenigingsleven. De Heemkunde
Werkgroep Reusel heeft deze film opnieuw uitgebracht, maar nu in een wat moderner
jasje - als dvd.
De dvd, die ongeveer veertig minuten duurt, kost 8,50 euro. Er is een mogelijkheid om
het schijfje voor slechts 7,50 euro aan te schaffen. Men moet het dan zelf komen
ophalen - op vrijdag 9 maart tijdens de Heemkundeavond in De Kei, of
              - op zaterdag 10 maart tussen 10.00 en 16.00 uur in het gebouw van de Heemkunde
                Werkgroep Reusel aan de Groeneweg 1 (voormalig gemeentehuis) in Reusel.
Bij beide gelegenheden zijn ook allerlei boekpublicaties van de HWR verkrijgbaar.
OPLOSSING REUSEL-QUIZ

Reeks 1

1          B
2          A
3          B
4          C
5          A
6          A
7          't Is n'n bonte kwikstart
8          C
9          B
10        C

Reeks 2

1          B
2          C
3          B
4          C
5          B
6          B
7          C
8          B
9          A
10        A

Reeks 3

1          C
2          A
3          B
4          A
5          C
6          A
7          B
8          C
9          A
10        B
Terug naar de inhoud