Reusel 75 jaar bevrijd - Heemkunde Werkgroep Reusel

Koptekst
Ga naar de inhoud

Reusel 75 jaar bevrijd

ACTIVITEITEN
Reusel 75 jaar bevrijd
 
Van 4 tot en met 6 oktober 2019 wordt het feit herdacht dat de gemeente Reusel-de Mierden precies 75 jaar geleden werd bevrijd. De Heemkunde Werkgroep Reusel wil daar graag extra aandacht aan besteden middels een
 
- officiële herdenking,
 
- een expositie,
 
- een herdenkingsconcert van The Armed Man in de parochiekerk in Reusel,
 
- en de opvoering van de oorlogsrevue “En we duiken nie mèr onder”.
 
 
En er is meer...
 
Een memorial tour, bestaande uit een colonne van militaire voertuigen, zal ook onderdeel zijn van het herdenkingsprogramma.
 
Zo is er door een groepje mensen van de Heemkunde Werkgroep Reusel druk gespeurd naar de 'roots' van de 7 gesneuvelde Engelse militairen, die op het kerkhof in Reusel begraven liggen en de 21 burgerslachtoffers uit onze gemeente, die direct of indirect door het oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen. Al deze mensen hebben inmiddels "een gezicht en een verhaal" gekregen. Dit is gebeurd door contacten met familie en het verzamelen van foto's en andere materialen.
 
Een grote delegatie nabestaanden uit Engeland zal in oktober 2019 naar Reusel komen om de herdenking bij te wonen. Voor al die activiteiten zullen wij in plaatselijke media naar buiten treden om iedereen (ook de jeugd) er zoveel mogelijk bij te betrekken. Wij zijn van mening dat dit de laatste kans is; daarna is het historie.
 
In de laatste oorlogsweken september 1944, heeft Reusel enorm geleden onder het oorlogsgeweld. Bijna alle gebouwen in het centrum van het dorp raakten ernstig beschadigd. Vooral de kerk kreeg het daarbij zwaar te verduren en was het toneel van een verbitterde strijd, waar hevige gevechten plaatsvonden. Op donderdag 28 september 1944 werd zelfs de 65 meter hoge kerktoren door kanonschoten omlaaggehaald; deze nam in zijn val een groot stuk van het middenschip van de kerk mee. De bevolking moest onderduiken in schuilkelders, of een veilig heenkomen zoeken in de Mierden en in Postel. In de nacht van 2 op 3 oktober 1944 vertrokken de Duitsers met stille trom richting Tilburg en was de bevrijding een feit.
 
Om bij te dragen in de kosten voor het herstel van de kerk namen kort na de bevrijding, in 1944 enkele Reuselse mensen (pater Dré Wouters, André Gijsbers en Walter van Veldhoven) het initiatief voor het schrijven van de revue met de titel: “En we duiken nie mèr onder”. In deze oorlogsrevue worden op een ludieke wijze de belevenissen van de Reuselse mensen tijdens de ‘onderduikperiode’ in verschillende scènes verteld, bezongen en uitgebeeld. Vooral de oudere inwoners zullen zich dit ongetwijfeld nog kunnen herinneren. Het kerkkoor van Reusel verklaarde zich, bijna 75 jaar geleden, bereid om onder regie van Walter van Veldhoven deze revue op te gaan voeren. De bedoeling was om met de opbrengst geld bij elkaar te brengen voor de wederopbouw van de zwaar beschadigde Reuselse kerk. In augustus 1945 werden de eerste 4 voorstellingen in Reusel gegeven.
 
In zijn oorlogsherinneringen schrijft pater Wouters het volgende: Na afloop zeiden mensen uit Reusel tegen de revuespelers ”Gaat ook elders spelen. Gij kunt er overal mee voor den dag komen”. Na Reusel werd de revue onder andere opgevoerd in Eersel, Bergeijk, Valkenswaard. Nuenen, Veldhoven, Hilvarenbeek, Goirle, Tilburg, Arendonk en Postel. Het was een groot succes, waarbij ruim f30.000 bijeen werd gebracht. Een enorm bedrag voor die tijd! Enkele jaren later in het begin van de jaren ’50 is de revue nog enkele keren opgevoerd en ook toen had men over belangstelling niet te klagen.
 
In het kader van de bevrijding van Reusel-De Mierden zal dezelfde oorlogsrevue: "En we duiken nie mèr onder" na bijna 75 jaar opnieuw op de planken komen met 5 opvoeringen; de première is gepland op 27 september. Waar nodig zijn de teksten van de revue aangepast en de liederen opnieuw op muziek gezet. Op dit moment wordt druk gerepeteerd door acteurs, zangers en figuranten
© 2022 Heemkunde Werkgroep Reusel
Elke dinsdagmorgen 10-12 uur, zijn bezoekers van harte welkom
bij de HWR, locatie Gemeentehuis. De (gratis) koffie staat klaar!          
Terug naar de inhoud