En we duike nie mèr onder - Heemkunde Werkgroep Reusel

Koptekst
Ga naar de inhoud

En we duike nie mèr onder

ACTIVITEITEN
Het nieuws van dichtbij
De onbekende soldaat heeft een naam gekregen –
Herdenkingsweekend bevrijding Reusel met eerbied aan slachtoffers en nabestaanden


REUSEL – Vijf jaar duurde de Tweede Wereldoorlog en al die tijd was er in Reusel relatief weinig van te merken. In de nadagen van de oorlog woedde er nog even een hevige strijd toen het verzwakte Duitse leger er alles aan deed de geallieerden tegen te houden en de wegen naar Tilburg en Arendonk in handen te houden. In het weekend van 4, 5 en 6 oktober herdenkt Reusel deze strijd en de slachtoffers van de oorlog.
 
Bijna twee jaar is de Heemkunde Werkgroep Reusel bezig met de voorbereidingen voor het herdenkingsweekend. Marcel Vosters: “We hebben héél erg moeten graven in diverse archieven en databases om de nabestaanden van de militairen te vinden die in Reusel op het kerkhof hun laatste rustplaats hebben gevonden. Het is gelukt al kunnen door omstandigheden niet alle familieleden komen. We hebben zelfs ontdekt wie de onbekende soldaat moet zijn die begraven ligt. Volgens onze naspeuringen is het Vernon James John, een radiotelegrafist van het Engelse leger. Natuurlijk zouden we het liefst zien dat er middels DNA-onderzoek sluitend bewijs komt dat het deze jongeman betreft maar de Engelsen zijn niet héél bereidwillig op dit gebied. Wellicht dat na onze herdenking The Commonwealth War Graves Commission dit onderzoek oppakt.”
 
Vernon James John is één van de zeven militairen die herdacht zullen worden, naast de eenentwintig Reuselse slachtoffers van de oorlog. Martin Borgmans: “Wij vonden het 75 jaar na de bevrijding hét moment om ze voor altijd een gezicht te geven, hun verhaal te vertellen en te zorgen dat ze nooit vergeten zullen worden. We doen dit door tijdens de herdenkingsbijeenkomst op zaterdag 5 oktober hun namen op te lezen met een beschrijving van hoe ze gestorven zijn, een foto te onthullen en een bloemenhulde te brengen. Om 11.00 uur doen we dat op het kerkplein waar de burgerslachtoffers hun eerbetoon krijgen en om 12.00 uur doen we dat bij de gesneuvelde soldaten op het kerkhof van Reusel. We zijn zeer vereerd, dat we een afvaardiging mogen ontvangen van het Britse leger. Ook zij zal haar eer bewijzen en gaat mee met onze werkgroep bij het bezoeken van diverse historische locaties, zoals de abdij van Postel, het oorlogskerkhof in Valkenswaard en het museum ‘De Bewogen Jaren 1939-1950.” De buitenlandse gasten ontvangen een exemplaar van het door Frank-Peter van de Goor geschreven en samengestelde Engelstalig boek ‘The Battle of Reusel’. Dit is een prachtig naslagwerk geworden; een eerbetoon aan het dorp dat ongewild slachtoffer werd van de oorlog.
 
Niet alle burgerslachtoffers zijn door directe verwondingen tijdens bombardementen of vuurgevechten gestorven, weet Martin. “Degenen die naar de werkkampen zijn gestuurd, hadden het in sommige gevallen nog zwaarder dan degenen die naar concentratiekampen gingen. De omstandigheden waren nóg gruwelijker: hard werken, geen eten en martelingen vielen hen ten deel. Door uitputting en ziekte hebben velen van hen het niet overleefd. Ook enkele van onze dorpsgenoten zijn daar gestorven. Ook zij krijgen hun eerbetoon. Nog altijd merken we, dat de oorlog voor velen een grote impact heeft. Voor ons herdenkingsweekend hebben we met veel mensen gesproken en bij iedereen zit de emotie wat dit betreft hoog. Ook bij ons, bij tijd en wijle. We zien het als onze taak als vrijwilligers van de Heemkunde Werkgroep om de herinnering levend te houden.”
 
Voor de herdenking van de bevrijding van Reusel zijn tal van activiteiten georganiseerd. De meest in het oog springende is wel de opvoering van de Revue ‘We duike nie mér onder’, onder regie van Rita Scheelen. Martin: “In de oorlog werd de kerk van Reusel totaal verwoest en direct na de bevrijding nam het kerkbestuur het op zich om geld in te zamelen voor herbouw van de kerk. Een aantal mensen, onder wie pater Wouters, schreef mee aan de revue die in totaal ruim veertig keer in de Kempen opgevoerd werd. De totale opbrengst was maar liefst
fl 30.000,- wat omgerekend naar de tijd van nu een half miljoen euro zou zijn geweest. Niet genoeg om een even hoge torenspits van te reconstrueren maar een mooi kerkgebouw is er wel van gebouwd.” De reprise
van de revue kan op veel enthousiasme rekenen, zowel bij de spelers als koorleden maar zeker ook bij de bezoekers. Huub van Beek: “De 2400 kaarten zijn allemaal verkocht, we hadden één reserve-datum maar al snel is beslist dat die aan de speeldata toegevoegd zou worden. Gezien het enthousiasme hadden we misschien wel weer ruim veertig opvoeringen kunnen doen maar dat gaat natuurlijk niet. We zijn al dolblij dat we de manege zo lang tot onze beschikking krijgen. Ongelooflijk mooi om te zien hoeveel medewerking we van alle kanten krijgen.”
 
Op 4 oktober zal in de kerk van Reusel een prachtige muziekuitvoering te beluisteren zijn: The Armed Men, gecomponeerd door Karl Jenkins. Hij kreeg rond de millenniumwisseling de opdracht een muziekstuk te maken over de voorbije eeuw. Hij kwam tot de conclusie dat er vooral erg veel oorlogen gevoerd waren en nam dat als inspiratie voor zijn compositie. Cees Wouters is de dirigent; hij kende het stuk al omdat hij het in het verleden in Duitsland al ooit gedirigeerd heeft. Muziekvereniging Concordia die dit jaar 100 jaar bestaat – tekent voor de muzikale uitvoering en een koor van 55 personen zingt de liederen. Op grote schermen worden beelden getoond die passen bij de muziek.
 
De Heemkunde Werkgroep Reusel heeft nog één wens: dat iedereen in Reusel de vlag uithangt in het weekend van de herdenking. Om zo de vrede te vieren en nooit te vergeten dat het niet vanzelfsprekend is dat we in vrijheid leven.
 
Op zaterdag 5 oktober zal om 20.00 uur de Memorial Tour van start gaan vanaf de Wilhelminalaan in Reusel.© 2022 Heemkunde Werkgroep Reusel
Elke dinsdagmorgen 10-12 uur, zijn bezoekers van harte welkom
bij de HWR, locatie Gemeentehuis. De (gratis) koffie staat klaar!          
Terug naar de inhoud