Heemkundige zieleroerselen - Heemkunde Werkgroep Reusel

Koptekst
Ga naar de inhoud
NIEUWS

informatie/ mededelingen
Tot nader order zijn er geen inloopochtenden op dinsdag in de heemkamer; wij volgen hierin de adviezen van het RIVM.

Wist u dat een aantal HWR leden onder leiding van Gerrit, bezig is met de restyling van de heemkamer? Neem eens een kijkje en laat hen weten wat u ervan vindt, dat wordt gewaardeerd.

Door de 1½ meter afstand maakt de Hoeskamer voorlopig op dinsdagochtend van 09.00 – 12.00 uur gebruik van onze gezamenlijke ruimte naast de bibliotheek. Het zal iets drukker zijn maar we zullen ons opstellen als "goede buren".

Dringend verzoek: leden die gebruik maken van de "uitleenservice" van onze bibliotheek worden vriendelijk verzocht de te lenen boeken of tijdschriften te noteren in het daarvoor gebruikte schrift, zowel bij uitlenen als terugbrengen.

BESTUUR
Het lijkt erop dat we niet op korte termijn van de Corona pandemie af zijn want het virus steekt de kop weer op. We zullen onze HWR activiteiten dus steeds kritisch moeten bekijken en zo nodig aanpassen of verplaatsen.
De geplande bijeenkomsten gaan vooralsnog door waarbij de vereiste afstand gerespecteerd dient te worden. Indien de ALV onverhoopt niet kan doorgaan wordt dit tijdig bekendgemaakt.
ARCHEOLOGIE
De nationale archeologiedagen die gepland stonden van vrijdag 9 t/m zondag 11 oktober zijn, in verband met de Covid-19 pandemie, verplaatst naar juni 2021.
Dus archeologen: voorlopig niet onderduiken !!
GENEALOGIE
Het Regionaal Archief Tilburg is bezig om de toegangen van hun website beter vindbaar en doorzoekbaar te maken en vraagt daarbij hulp.
Ben je regelmatig bezoeker van deze site en wil je je ervaringen delen stuur dan een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl

Wij ontvingen de nieuwsbrief van het museum van John Meulenbroeks "De Bewogen Jaren 1939-1950" en willen u graag hierop attent maken.
Neem eens een kijkje, het museum heeft ook een gedaanteverandering ondergaan www.museumdebewogenjaren.nl

Jubileum
Volgend jaar bestaat de HWR 50 jaar en daaraan willen we aandacht schenken. Met een groep vrijwilligers is op 14 juli j.l. een brainstormsessie geweest waar een groot aantal ideeën de revue gepasseerd is en waaruit keuzes gemaakt zullen worden. Bent u creatief of hebt u ook een goed idee voor het jubileum meldt u zich dan aan bij Gerrit voor een nog mooier resultaat.

agenda

13 augustus 10.00 uur Werkgroep Genealogie
20 augustus 09.30 uur Redactie Schééper
7 september 14.00 uur Bestuur
9 september 14.00 uur Werkgroep Heemkamer
10 september 10.00 uur Werkgroep Genealogie
22 september 19.30 uur Algemene Ledenvergadering
5 oktober 14.00 uur Bestuur
8 oktober 10.00 uur Werkgroep Genealogie
20 oktober 19.30 uur Ledenvergadering
2 november 14.00 uur Bestuur
12 november 10.00 uur Werkgroep Genealogie
17 november 19.30 uur Ledenvergadering
7 december 14.00 uur Bestuur
10 december 10.00 uur Werkgroep Genealogie

HWR is jong

Heemkunde Werkgroep Reusel
Gepubliceerd door Jos in HWR · 2 maart 2020
Het lijkt wel alsof iedereen steeds denkt dat als je met heemkunde bezig bent, dat je dan alleen maar oog hebt voor “ouw dinge”. Maar niets is minder waar. Het is de kunst om overal verbanden te leggen tussen het verleden en het heden. Zo word je rijker van hetgeen zich hier gisteren, eergisteren, een week, een maand, een jaar, vele tientallen jaren, ja zelfs honderden en duizenden jaren geleden afgespeeld heeft. Zo leer je het verleden kennen als je je erin verdiept. Maar je krijgt ook meer waardering en begrip voor al hetgeen zich nu afspeelt in 2020. Al hoef je het er niet altijd mee eens te zijn. In het kader van verjonging zal ik maar zeggen hebben we ook onze website in een eigentijdser jasje gegoten. Natuurlijk hebben we de goede zaken van onze vorige website behouden. Maar we hebben er ook nieuwe onderdelen aan toegevoegd. Nu zijn we dan weer helemaal in deze tijd. En veranderen is best goed. Ik las eens op een maandelijkse spreuk van de Bond zonder Naam: Verandering biedt perspectief. En dat is nog waar ook. Ook de HWR doet dat. We krijgen allemaal zin om onze heemkundige aspecten en doelstellingen een ander en ook aangenamer jasje te geven. We gaan er fanatiek tegen aan. De viering van 75 jaar Reusel bevrijd heeft er toch wel ingehakt, waardoor sommige zaken op de plank bleven liggen. Maar nu zijn we alweer maanden bezig met het uitvoeren van zaken waar we te weinig aan toe konden komen. En een van die zaken was natuurlijk onze website. Ook al omdat we vonden dat in principe iedereen toegang moet hebben tot die website. Niet alleen de leden. Die hebben een eigen ingang in de Heemkunde werkgroep. We zijn ervan overtuigd dat heel veel inwoners van onze gemeente en volgers van de heemkunde ook ons iets te vertellen hebben over hetgeen zij nog weten over het verleden. Als ze dat met ons zouden kunnen delen snijdt het mes aan twee kanten. Vandaar onze inspanningen om onze website up-to-date te maken. Uiteraard met behulp van heemkunde liefhebbers.Geen commentaren

© 2020 Heemkunde Werkgroep Reusel
Elke dinsdagmorgen 10-12 uur, zijn bezoekers van harte welkom
bij de HWR, locatie Gemeentehuis. De (gratis) koffie staat klaar!
Terug naar de inhoud